Informatiebijeenkomst over lening voor asbestverwijdering in Zeist-West

3 maanden geleden gepubliceerd

Woningeigenaren die asbest willen laten verwijderen uit hun dak of gevel kunnen mogelijk een lening met een rente van ongeveer 1,8% hiervoor gebruiken. Een informatiebijeenkomst over deze lening vindt plaats op 21 maart in Zeist-West, een locatie waar asbest regelmatig werd gebruikt in de bouw van woningen.

Lening voor asbestverwijdering

Als het oppervlak waaruit asbest moet worden verwijderd groter is dan 35 vierkante meter, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een lening waarmee het asbest verwijderd kan worden. De lening kan ook gebruikt worden voor de vervanging van het dak- en gevelbekleding, isolatie en de aanschaf van zonnepanelen, als dat in combinatie met asbestverwijdering gaat. Voor de sloop van een asbesthoudend gebouw kan eveneens een lening aangevraagd worden.

Het nut van asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest is niet verplicht, maar het bemoeilijkt wel het verduurzamen van het huis. Steeds meer eigenaren willen het asbest verwijderen en dragen daarmee bij aan een gezondere leefomgeving. Om zoveel mogelijk huiseigenaren in staat te stellen asbest uit hun woning te verwijderen, stellen de provincie Utrecht en het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 4 soorten leningen beschikbaar.

Informatiebijeenkomst in Zeist-West

Het projectteam ‘Verduurzamen in Zeist-West’, bestaande uit bewoners en ondersteund door de gemeente Zeist, organiseert de informatiebijeenkomst op 21 maart in Lab Lou, Weteringlaan 1. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor bewoners uit heel Zeist. Tijdens de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van SVn en de gemeente Zeist informatie geven over de mogelijkheden en voorwaarden voor de leningen en subsidies, en hoe je deze aanvraagt.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Bewoners die naar de bijeenkomst willen komen, worden gevraagd zich aan te melden. Het projectteam ‘Verduurzamen in Zeist-West’ helpt medebewoners in West met verduurzamen van hun woningen en het wegnemen van alle uitdagingen en drempels, waarvan asbest een voorbeeld is.