Gemeente Zeist investeert in uitbreiding elektriciteitsnet

2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Zeist heeft besloten ruim 3 miljoen euro te investeren in Stedin, de beheerder van het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht. Dit besluit draagt bij aan de voorbereiding van het elektriciteitsnet op een duurzame toekomst.

Investeren in een duurzame toekomst

Het besluit werd genomen door de gemeenteraad op 26 maart. De uitdaging voor Stedin is om het elektriciteitsnet flink uit te breiden. Nederland neemt steeds meer afscheid van fossiele brandstoffen zoals aardgas, in de strijd tegen klimaatopwarming. Het elektriciteitsnet wordt daardoor zwaarder belast. Het netwerk transporteert steeds meer elektriciteit die duurzaam wordt opgewekt via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast wordt veel elektriciteit gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen, elektrische voertuigen en productieprocessen die overstappen op elektriciteit.

De rol van Stedin

Stedin moet tot 2030 miljarden investeren in het elektriciteitsnetwerk. De netbeheerder zal hiervoor leningen aangaan. Hoe meer eigen vermogen Stedin heeft, hoe lager de rentes die ze moet betalen voor leningen. Om dat eigen vermogen te vergroten, zoekt Stedin nieuwe aandeelhouders.

Gezocht: nieuwe aandeelhouders

De nieuwe aandeelhouders mogen alleen overheden zijn, omdat het elektriciteitsnet essentieel is voor onze samenleving. Stedin heeft daarom de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten die nog geen aandeelhouder zijn, gevraagd te investeren in aandelen van Stedin. De gemeenteraad van Zeist heeft hier nu mee ingestemd en draagt zo bij aan de benodigde versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Walter van Dijk, wethouder financiën, is blij met het besluit van de gemeenteraad: “Een elektriciteitsnet dat is voorbereid op de toekomst is van groot belang voor inwoners en ondernemers. Door deze stap te nemen investeert Zeist in een duurzame toekomst voor onze regio.”