Gemeente Zeist stimuleert groene daken met kortingsregeling

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Zeist is van plan om een kortingsregeling te introduceren voor de aanleg van sedumdaken op woonhuizen, schuren en garages. Deze regeling wordt opgezet in samenwerking met het Zeister energieloket Mijn Groene Huis, en zal naar verwachting in april worden gelanceerd.

Aantrekkelijker maken van vergroening

Het doel van de kortingsregeling is om het aantrekkelijker te maken voor inwoners om hun daken te vergroenen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en helpt wateroverlast in Zeist te beperken. Het is vooral bedoeld voor bewoners die overwegen een sedumdak aan te leggen, en het is goed om te weten dat deze kortingsregeling eraan komt.

Focus op specifieke wijken

Hoewel de regeling van toepassing zal zijn op alle huishoudens in de gemeente Zeist, wil de gemeente vooral huishoudens in de wijken Patijnpark, Dichtersbuurt, Verzetswijk en Centrum aanmoedigen om deel te nemen. In deze wijken is de overlast van hevige regenval groter dan in andere delen van Zeist.

Financiële details

De korting op de aanlegkosten door een leverancier zal ongeveer 30% bedragen, met een maximaal bedrag per vierkante meter en een maximaal bedrag per dak. Daarnaast is er een extra subsidie beschikbaar van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor inwoners die samen met zeven buren of straatgenoten aankopen doen. Zodra de regeling van kracht is, kunnen inwoners de korting aanvragen via Mijn Groene Huis.

Het is duidelijk dat de gemeente Zeist inzet op vergroening en het beperken van wateroverlast. Met deze kortingsregeling hoopt ze dat meer inwoners de stap zullen zetten naar een groener dak.